Pożyczka hipoteczna

Złóż wniosek
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 573.35 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert oprocentowanie jest podawane jako suma stałej marży (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty.
Oprocentowanie nominalne 6.72 %
marża 4.99 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 8.13 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Bank stosuje podwyższenie marży o 1,20 p.p. do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej.
Polisa na życie 12.50 PLN Wymagane przez cały okres kredytowania.
Ubezpieczenie oferowane przez Bank już od 0.3% za rok od kwoty aktualnego zadłużenia (istnieje możliwość skredytowania składki).
Wykupienie ubezpieczenia z TU, którego Bank jest Agentem i utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres minimum pierwszych 10 lat kredytowania daje możliwość dodatkowego obniżenia marży o 0,1 p.p.
Bank akceptuje także ubezpieczenia oferowane przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe.
Plusy
  • Spłata możliwa w ratach równych lub malejących
  • Długi maksymalny okres kredytowania
  • Bank akceptuje dochody uzyskiwane za granicą
  • Raz w roku możliwość zawieszenia płatności części kapitałowej raty
Minusy
  • Bank pobiera prowizję za przyznanie pożyczki